Κοστολόγηση Έργων

Eιδικότερα

Επικοινωνία

Διεύθυνση

Αλ. Παπαναστασίου 105, Θεσσαλονίκη

E-mail

info@ypostirixis.gr

Τηλέφωνο

(+30) 2311 22 10 10

Κοστολόγηση Έργων

Για την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ Group η κοστολόγηση αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο για την εκπόνηση ενός έργου.

Στην κοστολόγηση παρουσιάζουμε αναλυτικά όλες τις εργασίες, που υλοποιούνται καθώς και τις ποσότητες και τις τιμές της κάθε εργασίας, όπου πολλαπλασιάζονται μεταξύ τους και δίνεται η δαπάνη για την εκάστοτε εργασία.

Τα είδη του κόστους διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες είναι το κόστος στον τομέα της εργασίας, του κεφαλαίου και των επιχειρηματικών υπηρεσιών. Το κόστος του έργου κατασκευής χωρίζεται στο άμεσο και το έμμεσο κόστος.

Στόχος μας είναι η μηδενική απόκλιση ή μία προσέγγιση στο 99.9%

Scroll to Top