Εκπόνηση Μελετών

Eιδικότερα

Επικοινωνία

Διεύθυνση

Αλ. Παπαναστασίου 105, Θεσσαλονίκη

E-mail

info@ypostirixis.gr

Τηλέφωνο

(+30) 2311 22 10 10

Έκπόνηση Μελετών

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό οικιστικών κτιρίων, μεμονωμένων διαμερισμάτων, σπιτιών, αρχοντικών, οικισμών, πολυκατοικιών, συγκροτημάτων κατοικιών, εμπορικών ακινήτων, γραφείων, δημόσιων κτιρίων, καταστημάτων, εμπορικών κέντρων, αθλητικών εγκαταστάσεων.

  • Αρχιτεκτονική Μελέτη
  • Στατική Μελέτη
  • Η/Μ Μελέτη

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός και ανάπτυξη κτιρίων και συγκροτημάτων, βιομηχανικές επιχειρήσεις, από το εσωτερικό ιδιωτικών σπιτιών και διαμερισμάτων έως εξοχικές πολυτελείς κατοικίες.

Ανάπτυξη αρχιτεκτονικών λύσεων, ιδεών, απεικονίσεων, εσωτερικού σχεδιασμού, γενικού σχεδίου, τεκμηρίωσης εργασίας, μηχανικών και δομικών τμημάτων, επίβλεψης πεδίου, καθώς και αδειοδοτήσεις.

Το κύριο καθήκον του κατασκευαστικού σχεδιασμού είναι ο σχηματισμός της εξωτερικής εμφάνισης του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου.

Λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του εργοταξίου, αναλύεται η δυνατότητα και η σκοπιμότητα χρήσης διαφόρων υλικών και τεχνολογιών για τη διεξαγωγή των εργασιών.

Βάσει του προκαταρκτικού σχεδιασμού που εγκρίθηκε από τον Πελάτη, των αποτελεσμάτων των τεχνικών ερευνών και άλλων αρχικών δεδομένων σχετικά με το αντικείμενο, πραγματοποιείται η προετοιμασία της τεχνικής τεκμηρίωσης που απαιτείται για την κατασκευή.

Οι λύσεις που υιοθετήθηκαν στο στάδιο του σχεδίου εξευγενίζονται στη διαδικασία λεπτομερούς μελέτης, πραγματοποιώντας τον υπολογισμό των κτιριακών κατασκευών του κτιρίου στο σύνολό του και των μεμονωμένων στοιχείων του.

Πριν ξεκινήσει η ανάπτυξη του έργου, γίνεται ανάλυση των πιο οικονομικά εφικτών λύσεων χωροταξικού σχεδιασμού που πληρούν τον σκοπό του κτιρίου και τις απαιτήσεις που του επιβάλλονται από τον Πελάτη. Ο κατασκευαστικός σχεδιασμός περιλαμβάνει την ανάπτυξη όλων των τμημάτων που περιγράφουν το συγκρότημα των εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης.

Μετά την επιλογή της συλλογής των αρχικών δεδομένων και την έγκριση της κύριας εννοιολογικής επιλογής με τον Πελάτη, προχωρούν απευθείας στον σχεδιασμό της εγκατάστασης.

Ο Πολεοδομικός Κώδικας ορίζει τις απαιτήσεις για αντικείμενα κατασκευής κεφαλαίου και τους κανόνες για την ανάπτυξη τεχνικής τεκμηρίωσης για αυτά. Υπάρχουν επίσης αναφερόμενες κατηγορίες κτιρίων και κατασκευών, η τεκμηρίωση σχεδιασμού για την οποία πρέπει να συμφωνηθεί από τους κατασκευαστικούς φορείς εμπειρογνωμοσύνης.

Τα αρχικά δεδομένα για το σχεδιασμό, εκτός από τις προ-σχεδιαστικές φάσεις λύσεις, είναι τεχνικές έρευνες που πραγματοποιούνται στο μελλοντικό εργοτάξιο. Αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητα για τη σύνδεση της έννοιας ενός αντικειμένου με τις συγκεκριμένες συνθήκες του εργοταξίου, το σχεδιασμό εξωτερικών μηχανικών δικτύων και την ανάπτυξη ενός γενικού σχεδίου.

Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ Group παρέχει υπηρεσίες εκπόνησης Η/Μ μελετών έκδοσης πολεοδομικής άδειας και εφαρμογής.

Αναλαμβάνει το σχεδιασμό και τη μελέτη των Ηλεκτρομηχανολογικών έργων σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Κατά την εκπόνηση των μελετών πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες προβλέψεις, έτσι ώστε το αποτέλεσμα της Η/Μ να εγγυάται τη λειτουργικότητα την αξιοπιστία και το χαμηλό κόστος.

Πραγματοποιούνται Μελέτες

  • Μελέτες ύδρευσης / αποχέτευσης.
  • Συστήματα κλιματισμού (θέρμανση, ψύξη, αερισμός).
  • Μελέτες πυρασφάλειας-πυροπροστασίας.
  • Μελέτες Πυροσβεστικών συγκροτημάτων.
  • Μελέτες Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

 

Scroll to Top