ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

:
:
Πολιτική Εταιρίας

Πολιτική Εταιρίας

Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ GROUP δημιουργήθηκε από τον Βουτσά Ιωάννη  το 1988 και αποτελεί μία εκ των μεγαλυτέρων κατασκευαστικών εταιρειών στην Ελλάδα με ισχυρή παρουσία στους τομείς των κατασκευών, της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων. 

Από τότε δραστηριοποιείται εντατικά στην ανάληψη και εκτέλεση ενός ευρύτατου φάσματος Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων μεγάλου προϋπολογισμού και σύνθετης τεχνογνωσίας, όπως κτίρια, νοσοκομεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.α. Η ισχυρή και αποτελεσματική οργανωτική της δομή εξασφαλίζει κυρίαρχη παρουσία σε σημαντικούς τομείς επιχειρηματικής δράσης. 

Έχοντας διαγράψει πορεία 32 ετών, η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ GROUP πέτυχε να αναπτύξει πολυσχιδή δραστηριότητα, να συσσωρεύσει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία σε όλο το εύρος του αντικειμένου εργασιών, διαθέτοντας σήμερα τη δυνατότητα να φέρει εις πέρας τα πλέον σύνθετα και απαιτητικά έργα. 

Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ GROUP χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια, έχοντας εδραιώσει την παρουσία της σε ευρωπαϊκές χώρες όπου και απασχολεί αυξανόμενο αριθμό προσωπικού για τη συνεπή και συνεχή διεκπεραίωση των έργων ανάληψής της. Η έμφαση που τοποθετείται στον διεθνή προσανατολισμό, επιβεβαιώνεται διαρκώς από την σταθερά αυξανόμενη πορεία των εργασιών της εκτός των Ελληνικών συνόρων.

Εταιρική Ποιότητα

Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ GROUP αποτελεί έναν κοινωνικά υπεύθυνο φορέα, του οποίου η φιλοσοφία και κατ’ επέκταση η λειτουργία, διαπνέεται από τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με βασική μέριμνα τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Η λειτουργία εφαρμόζεται μέσω των διαδικασιών της εταιρείας που καθορίζονται από το εγχειρίδιο λειτουργίας στο οποίο και τεκμηριώνονται ώστε να συνάδουν με τις πρόνοιες όλων των προαναφερθέντων προτύπων, διασφαλίζοντας ότι η αποδοτική και αποτελεσματική Διαχείριση της Ποιότητας είναι διαρκής και συνεχώς βελτιούμενη.

Στόχος της ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ είναι η εγκαθίδρυση μιας μακράς και βιώσιμης σχέσης με τους πελάτες απαλείφοντας οποιαδήποτε επίπτωση στο περιβάλλον, διασφαλίζοντας την υγεία, την εξέλιξη και ευημερία των εργαζομένων και των συνεργατών μας, δεσμευόμενη και τηρούμενη τη νομοθεσία.

Scroll to Top